Pages

Subscribe:

quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

Toriyama Sekien/ Gazu Hyakki Yagyõ

   Gazu Hyakkki Yagyõ é o primeiro livro de Toriyama Sekien, um japonês que viveu no século 18, ele marcou seu lugar na cultura japonesa com seus livros que buscavam retratar todos os youkais. Suas obras tiveram uma grande influencia na aparência dos youkais. Seu primeiro livro foi lançado em 1776 e apresenta três volumes, alguns youkais de cada volume são:

  

Volume I

Kodama
Tengu
Yamabiko
Yamawarawa
Yamauba
Inugami
Nekomata
Kawauso
Akaname
Tanuki
Amikiri
Kitsunebi
                                                                         
                                                             Volume II

Jurogumo
Ten
Sogenbi
Tsurubebi
Furaribi
Ubagabi
Kasha
Yanari
Ubume
Umizato
Noderabo
Taka Onna
Tenome
Tesso
Kurozuka
Rokurokubi
Sakabashira
Makuragaeshi
Yuki Onna
Ikiryõ
Shiryõ
Yurei
                       
Volume III

Mikoshi
Shõkera
Hyõsube
Waira
Otoroshi
Nuribotoke
Nure Onna
Nurarihyon
Gagoze
Oni
Aobõzu
Akashita
Nuppeppõ
Ushioni
Uwan


0 comentários:

Postar um comentário